Handledare

För att tillmötesgå våra uppdragsgivares behov av kvalificerade handledare har Kinswe AB slutit samarbetsavtal med ett antal handledare. Dessa handledare har gedigen erfarenhet som handledare, minimum 10 år, några betydligt mer än så. Handledarna har en mängd olika inriktningar, det som binder dem samman är att samtliga är väl förankrade i det systemteoretiska perspektivet Du finner handledarnas presentationer här nedan.

Om du har önskemål om handledning genom Kinswe AB, antingen av Cathrin Kindel eller någon av de handledare vi har samarbetsavtal med är du välkommen att kontakta oss via mejl info@kinswe.se eller mobil:

  • Cathrin Kindel 073-645 95 20
  • Susanne Björk, kundansvarig 070-287 03 24