Vår syn på handledning

Handledning handlar om att ge förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll så att verksamhetens kvalitet och innehåll också utvecklas. Handledning innebär en möjlighet att reflektera över hur det är för klienten, ett tillfälle för kunskapsutveckling, tid för reflektion, tid för återhämtning, tid att lära känna varandra i teamet och hur man kan bidra till att klientarbetet kan utvecklas på olika sätt.

Handledning ges ofta till en yrkesgrupp med ett utmanande och komplext uppdrag. Därför behöver handledningen i sin form och i sitt innehåll kunna anpassas till olika situationer och därmed också innehålla olika metoder i syfte att stärka deltagarna kring de utmaningar som finns inom professionen.