KINSWE AB – handledning

arbetar med handledning inom socialt arbete.

Kinswe AB

Kinswe AB startades och drivs av Cathrin Kindel och Fredrik Swedberg, ett företag med verksamhet inom socialt arbete och inom hälso- och sjukvård. Företaget erbjuder handledning, utbildning, par-familjeterapi samt fysioterapi. Idag har vi ett väl utbyggt samarbete med ett flertal handledare och vi riktar våra tjänster till personalgrupper inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, utbildningsförvaltning samt en mängd privata aktörer. På denna hemsida beskrivs den verksamhetsgren som rör socialt arbete med inriktning handledning.