Fredrik Green

Min mission är att leda samtal i en struktur som ökar våra förutsättningar att ta våra roller i olika sammanhang på ett mer funktionellt sätt. Funktionellt i den meningen att förmågan att ringa in vilka förutsättningar som krävs och vad jag själv kan göra för att bidra till dessa förutsättningar skall uppstå, bibehållas eller utvecklas.

Min roll är således att leda samtal med verktyg som underlättar vårt rolltagande, ökar vår förmåga att få den effekt vi önskar och ofta därmed upplever vårt deltagande i olika sammanhang som mer effektivt, meningsfullt, lustfyllt och roligt.

Vägen dit är inte rak, den kräver träning, medvetenhet, mod, energi, tålamod och nyfikenhet. Mina erfarenheter säger mig att det är den värd.

Sammanhanget, dess mål och syfte avgör hur jag tar min roll och vilka verktyg jag använder. Min analys av organisationer, grupper, familjer och individer har sin utgångspunkt i modern systemorienterad teori med verktyg från relationella, lösningsfokuserade, holistiska, existentiella och kognitiva perspektiv. Primärt är alltid att handledningen skall stödja den övergripande verksamhetens mål och att jag bidrar med en struktur som möjliggör att olikheter används som resurser vägval pekas ut och tryggheten etableras och utvecklas.

Som handledare har jag 10 års erfarenhet av att handleda både individuellt och i grupp, i alla organisatoriska nivåer. Jag är bekväm med såväl myndighetsutövning som utförarperspektiv. Offentliga, privata och non-profit företag-/organisationer är alla kunder där vi utvecklar såväl det personliga rolltagandet som det egna professionella yrkesutvecklingen, både med hjälp av att frigöra gruppens potential som att föra in egna erfarenheter ur tidigare yrkesroller som Verksamhetsstöd, chef, behandlare, utredare, utredare, biträdande föreståndare och organisationskonsult. Det finns således inte en motsättning mellan process- och sak-handledning utan ett medvetet organiskt ömsesidigt utvecklande av grupp- och yrkesroll.

Nyfiken? Inled en dialog med mig och/eller be om referenser på mobil: 070-6941972 alt e-post: fredrikutvecklandesamtal@gmail.com. Du hittar mig också på LinkedIn. Vi hörs!