Författare: susbjo56

 • Fredrik Green

  Fredrik Green

  Min mission är att leda samtal i en struktur som ökar våra förutsättningar att ta våra roller i olika sammanhang på ett mer funktionellt sätt. Funktionellt i den meningen att förmågan att ringa in vilka förutsättningar som krävs och vad jag själv kan göra för att bidra till dessa förutsättningar skall uppstå, bibehållas eller utvecklas.…

 • Görel Fred

  Görel Fred

  Jag heter Görel Fred och är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag har handlett i 25 år på heltid och har under dessa år haft uppdrag inom alla tänkbara grupper inom socialtjänsten, skolkuratorer, sjukhuskuratorer, inom kriminalvården, inom frivillig sektorn, chefer, familjerådgivning, privata vårdbolag. Förutom att jag arbetar som handledare är jag också handledare och lärare i…

 • Fanny Marell

  Fanny Marell

  Socionom, leg psykoterapeut samt lärare och handledare Jag är socionom, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare. Jag har arbetat totalt i ca 28 år med socialt arbete.  Jag har arbetat på socialtjänst med utredning inom barn och familj (5 år), familjebehandling på institution för ungdomar med allvarliga psykiatriska bekymmer (10 år), som kurator/familjeterapeut inom BUP (2…

 • Petter Iwarsson

  Petter Iwarsson

  Presentation inför handledningsuppdrag Jag är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar jag med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator. Jag har också egen erfarenhet av arbete som socialsekreterare inom barn-, ungdom- och familjesektion. Jag bedriver handledning där gruppens…

 • Anna-Carin Magnusson

  Anna-Carin Magnusson

  Som handledare vill bidra till ett öppet och tillåtande klimat där deltagarna får möjlighet att reflektera och utvecklas. Jag arbetar som handledare i psykosocialt arbete sedan 2014 och har särskild kompetens kring barn, familj, våld, trauma, samtal och bemötande samt samverkan. Främst handleder jag grupper men även enskilda medarbetare och chefer. Framförallt möter jag yrkesverksamma…

 • Cathrin Kindel

  Cathrin Kindel

  Som socionom, familjeterapeut, lärare och handledare har jag mångårig och gedigen erfarenhet av socialt arbete, utbildning och handledning. Jag är väl förtrogen med flertalet av de metoder som används inom det sociala arbetet, framförallt inom området barn- ungdom och familj. Handledning sker framförallt i grupp men även enskild handledning förekommer. I handledning lyfts deltagarnas olika…