Fanny Marell

Socionom, leg psykoterapeut samt lärare och handledare

Jag är socionom, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare. Jag har arbetat totalt i ca 28 år med socialt arbete. 

Jag har arbetat på socialtjänst med utredning inom barn och familj (5 år), familjebehandling på institution för ungdomar med allvarliga psykiatriska bekymmer (10 år), som kurator/familjeterapeut inom BUP (2 år) och som familjeterapeut på specialistklinik för ätstörningar (1 år). De senaste 10 åren har jag arbetat privat som handledare och utbildare på olika universitet samt med psykoterapier. 

När jag handleder väljer jag ofta att ha så olika grupper som möjligt; grupper med utredning inom barn och familj, ungdomsgrupper, familjehemsgrupper, familjerättsgrupper, kontaktpersoner, HVB, stödboende, vuxna med missbruk och eller socialpsykiatri, socialarbetare inom polisen, öppenvård, familjebehandlare, kuratorer inom sjukvård, företag som arbetar med exit för gängkriminella, privata aktörer inom behandling i olika format.

Jag har min bas inom systemteori

Jag undervisar inom systemteori, familjeterapi, handledning mm på universitet.

Jag har ett starkt engagemang i frågan ”vad är psykiskt lidande och hur påverkar vår förståelse de lösningar vi väljer”. Andra frågor som intresserar mig är makt och delaktighet.

För mer info www.fannymarell.se