Petter Iwarsson

Presentation inför handledningsuppdrag

Jag är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar jag med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator. Jag har också egen erfarenhet av arbete som socialsekreterare inom barn-, ungdom- och familjesektion.

Jag bedriver handledning där gruppens samlade erfarenheter står i fokus och syftar till avlastning, utveckling och kvalitetssäkring. Ett arbetsklimat som präglas av värme, empati och glimt i ögat värderas högt liksom ett fungerande samarbete.

Teoretiskt är jag integrativ men psykodynamiska, systemiska och kognitiva tankegångar återkommer liksom modern utvecklingspsykologi och förändringsforskning. Jag försöker också, parallellt med det patogena, synliggöra salutogena teorier och fokusera det som fungerar.

Jag har gedigen erfarenhet av handledning inom socialtjänsten (mottag, familjerätt, familjehem, barn, ungdom, behandling), skola (kuratorer) samt specialister inom landstinget som arbetar med vålds- och sexualbrott mot barn (socionomer, sjuksköterskor, tandläkare, läkare).

Eftertanke och varje deltagares reflektioner utgör handledningens fundament.

Övrigt

Jag är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen. Böckerna har använts som kurslitteratur inom vitt skilda utbildningar inom människovårdande yrken. Jag har undervisat på universitet och högskolor över hela landet samt vid flera tillfällen varit kursansvarig för utbildning på högskolenivå som fokuserar samtal och bemötande.

www.petteriwarsson.com